corrupt steam achievements

Corrupt Steam Achievements, Trophies and Unlocks

There are 19 Corrupt achievements, trophies and unlocks on STEAM platform curated by the community.

Games similar to Corrupt
Justice Break!

Justice Break!

สืบสวนผ่านครั้งแรก

The Time Traveler

The Time Traveler

นั่งเครื่องข้ามเวลา มายังปี 2000 ได้สำเร็จ

The Righteous Academy

The Righteous Academy

จับผู้ที่เป็นตัวการในการทุจริตในโรงเรียนได้

A Sad Couple

A Sad Couple

พบผู้สมรู้ร่วมคิดในการทุจริตในโรงเรียนได้

A Mysterous Medicine

A Mysterous Medicine

ไขปริศนาจำนวนยาที่หายไปได้สำเร็จ

A Dying Message

A Dying Message

แก้ปริศนาข้อความสุดท้ายก่อนตายของอาสมิทได้สำเร็จ

Satan lives

Satan lives

ช่วยยับยั้งผับซาตานจากการเปิดให้บริการอย่างผิดกฎหมายได้สำเร็จ

A Greedy Authority

A Greedy Authority

จับเจ้าหน้าที่ซิมสันผู้อยู่เบื้องหลังการทุจริตของทอมกรีนได้สำเร็จ

The Chamber of Greed

The Chamber of Greed

ไขปริศนาเรื่องที่ท่านซันผู้ทุจริตเงินบริจาคของชาวบ้านได้สำเร็จ

A Pitiful Auntie

A Pitiful Auntie

ปล่อยให้ป้าเฮเลนโดนทำร้าย

Hero to Zero

Hero to Zero

การย้อนเวลามาของอมิตาทำให้โลกแย่ลงกว่าที่เคยเป็น

Good guy, but not the right one

Good guy, but not the right one

เปิดโปงเรื่องที่คาร์เตอร์ลงสมัครอย่างผิดกฎหมายได้

The Cause of Trouble

The Cause of Trouble

จากการย้อนเวลาของโบจังทำให้ ไลอา และ อมิตาหายไป

The New Era of Shelter

The New Era of Shelter

การย้อนเวลาของอมิตาทำให้โลกอนาคตดีขึ้น

Goodbye, Liar

Goodbye, Liar

เซนกลับใจยอมทิ้งตัวตนที่เป็น ไลอา ไป ทำให้โลกอนาคตกลับมาสดใส

The Guardian of Medical System

The Guardian of Medical System

ปฏิเสธข้อเสนอของหมอแมทธิวและส่งหมอแมทธิวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

Sorry Popo

Sorry Popo

เลือกที่จะไม่ช่วยโปโป้

A Novice Assassin

A Novice Assassin

ทำให้โบจังโดนจับ เนื่องจากอมิตาส่งโบจังไปสังหารไลอา

Past does not Resolved

Past does not Resolved

อมิตาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้จึงเลือกที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันของอมิตา

Why achievements are not unlocking for Corrupt in Steam ?

To successfully unlock achievements and challenges, you need to make sure the following are true:
  • You have completed all of the required elements to unlock the achievement.
  • Your device / console must be connected to the internet.

Games similar to Corrupt